QQ登录

只需一步,快速开始

譚詠麟“你知我知”国际网络歌迷俱乐部

快捷导航
楼主: 俩忘烟水里
收起左侧

伦迷风采!(禁止只有文字没有图片)

  [复制链接]
发表于 2005-1-31 21:23:00 | 显示全部楼层
我和天天~~~~


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-2 16:52:39 | 显示全部楼层
正宗的天天来了


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-2 22:31:24 | 显示全部楼层
推荐MM们使用Neat Image V4.0 Pro+ 处理照片,摄影上说一柔遮百丑,虽然我的天天一点不丑。


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-4 01:49:57 | 显示全部楼层


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-4 14:12:25 | 显示全部楼层
论坛某PP伦迷,具体不透露姓名。这是在西藏拍摄的。


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-5-1 11:36:17 | 显示全部楼层
<img src="data/attachment/forum/dvbbs/2005-5/2005511136837285.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'data/attachment/forum/dvbbs/2005-5/2005511136837285.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
发表于 2005-2-4 16:03:24 | 显示全部楼层
<br/><br/>[upload=jpg]UploadFile/2006-6/
发表于 2005-2-4 17:20:06 | 显示全部楼层


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-10 13:42:29 | 显示全部楼层


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-13 05:48:38 | 显示全部楼层
自己做的头像。


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-22 16:19:42 | 显示全部楼层


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-23 10:03:45 | 显示全部楼层


                               
登录/注册后可看大图

点评

右边是海潮姐吧  发表于 2013-3-23 21:11
发表于 2005-2-24 22:47:31 | 显示全部楼层
百分百


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-2-24 22:50:27 | 显示全部楼层
Two 百分百


                               
登录/注册后可看大图
发表于 2005-3-10 15:22:38 | 显示全部楼层
<img src="data/attachment/forum/dvbbs/2005-3/200531015226465.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'data/attachment/forum/dvbbs/2005-3/200531015226465.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表